Revisor huset

 

Revisions­firmaet Mentor
registreret revisions­selskab FSR

Revision, rådgivning og regnskabs­assistance

Vi er din økonomiske sparringspartner og sørger for, at du overholder alle krav fra myndighederne og har orden i tingene. Samtidig hjælper vi dig med at optimere din økonomi og særligt sørger vi for, at du ikke snyder dig selv i skat.

Med vores viden og store erfaring inden for økonomiske procedurer, der udelukkende fokuserer på at gøre det lettere for den professionelle erhvervsvirksomhed, kan vi hjælpe dig med at optimere din forretning.

 

bogfoeringCOVID-19 / Coronavirus

I forbindelse pandemien assisterer vi også med udarbejdelse af revisor­erklæring til brug for ansøgning om kompensation for virksomheders faste udgifter.

bogfoeringBogføring og regnskaber

Vi kan hjælpe dig med bogføring og regnskaber for personligt ejede virksomheder samt for mindre og mellemstore selskaber m.v. herunder revision.

virksomhederVirksomhedsetablering og selskabsformer

Vi rådgiver om etablering og strukturændringer af personlige virksomhedsformer og selskaber, valg af selskabsformer, koncernstruktur og fusioner herunder grænseoverskridende fusioner inden for EU.

skatter afgifterKontakt til skat og myndigheder

Vi har stor erfaring i føring af skatte- og afgiftssager overfor offentlige myndigheder.

virksomhedsomdannelseRåd­givning og virk­som­heds­omdan­nelser

Herudover hjælper vi gerne med rådgivning og erklæringsopgaver ved skattefri virksomheds­omdannelse (fra personlig drevet virksomhed til selskabsform), aktieombytning (etablering af holdingselskab), vurderingsberetninger ved selskabsstiftelser og indskud af aktiver, omsætnings­opgørelser, ansøgninger af offentlige midler.